Uydu Telefonu

Bringo Telekom kapsama alanı içerisinde yapılan tüm görüşmeler, yurt dışına çıkmadan işlenerek abonelere iletilir. Yetkili makamların yasal izni olmadan bu görüşme kayıtlarına hiçbir kişi ya da kuruluş ulaşamaz, bu nedenle kamu kurumlarınca da tercih edilen tek güvenilir ve emniyetli uydu haberleşme firmasıdır.

İster yurtiçi, ister yurtdışı, GSM şebekelerinin çekmediği, karasal iletişimin sağlanamadığı her durumda, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ya da olağanüstü hal, savaş veya seferberlik durumlarında iletişim hizmetlerinizi rahatlıkla karşılar.

Bringo Telekom sunduğu hizmetler arasında kısa mesaj servisi (SMS), sesli mesaj servisi (VMS), asenkron (internet) ve paket data iletimi gibi servisler de yer alır. Data çözümleri; araç, kişi ve filo takip, görüntüleme ve SCADA (telemetri) işlemleri için de idealdir.

Performanslar

100%

Kristal Kalitede Ses

100%

Yüksek Güvenlikli

100%

Kesintisiz Haberleşme

100%

Yüksek Performans